Bookmark : http://www.hopcal.co.za/training/training-events/breandeuml-basis-swart-ekonomiese-bemagtiging-bbbee/?id=104&entryId=171
Skip to : [Content] [Navigation]

workplace prosperity is within your reach...

Training Events

Back to Index

Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging - BBBEE

11 Jun 2012

Goeie dag!

Die doel van hierdie program is om afgevaardigdes aan die fundamentele beginsels en konsepte onderliggend aan BBSEB binne die sake-omgewing bekend te stel. Die oorsprong en die Kodes van Goeie Praktyk sowel as die sewe pilare: Eienaarskap, Bestuursbeheer, Gelyke Indiensneming, Vaardigheidsontwikkeling, Voorkeurverkryging, Ondernemingsontwikkeling en Sosio-ekonomiese Ontwikkeling word bespreek. Die verskille tussen die verskillende tipes ondernemings, die rol van BBSEB as deel van 'n algehele strategie vir die maatskappy, sowel as hoe om te begin om 'n werkbare plan te skryf, word ook gedek.

Teikengroep:  Kantoorpersoneel, Middelbestuur

Duur: 1 dag

Datum: 11 Junie 2012

Plek: Wellington

Taal: Afrikaans

Tyd: 8:30 tot 17:00

Belegging: R 750 per persoon + BTW = R 855

Sluitingsdatum vir inskrywings: 4 Junie 2012

Inhoud van die kursus:

 • Die oorsprong van BBSEB
 • Die wetgewende raamwerk
 • Die Kodes van Goeie Praktyk
 • Die sewe pilare
  * Eienaarskap
  * Bestuursbeheer
  * Gelyke Indiensneming
  * Vaardigheidsontwikkeling
  * Voorkeurverkryging
  * Ondernemingsontwikkeling
  * Sosio-Ekonomiese Ontwikkeling
 • Vrygestelde ondernemings, Kwalifiserende klein ondernemings en Generiese Ondernemings
 • BBSEB as algehele deel van die maatskappy se strategie
 • Skepping van 'n werkbare BBSEB-plan
 • Voordele van 'n SEB-sertifikaat

Sien jou daar!