Werkswinkelbestuurder

Ons kliënt is ‘n produsent en uitvoerder van sitrus en steenvrugte en beskik tans oor ‘n opwindende geleetheid vir ‘n gemotiveerde en energieke persoon om as Werkswinkelbestuurder by hul aan te sluit. Die pos rapporteer direk aan die Besturende Direkteur en is in die Citrusdal omgewing gebasseer.

Verantwoordelikhede behels onder meer:

 • Die herstel van voertuie, toerusting, implemente en besproeingspompe
 • Netheid en ordelikheid van die werkswinkel
 • Kontrole en beheer van gereedskap en werkswinkeltoerusting
 • Voorkomende bestuur, bv. risikobepaling en beplanning en die opstel van ’n maandelikse/jaarlikse instandhoudingsplan
 • Administrasie, bv. die byhou van ’n bateregister, logboeke, werkskaarte, voorraadregister
 • Menslike hulpbronbestuur

Vereistes:

 • ’n Graad 12 met toepaslike tegniese kwalifikasie (ambag)
 • 8-10 jaar toepaslike ondervinding, wat die bestuur van ’n werkswinkel insluit
 • Goeie kommunikasievaardighede
 • Uitstekende vaardighede in beplanning en organisering – projekbestuur
 • Goeie menseverhoudinge
 • Vermoë om onder druk te werk

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat: 

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 3 Junie 2021