Assistent Produksie & Logistieke Bestuurder

Ons kliënt geleë aan die voet van die Simonsberg in die Stellenbosch-streek beskik tans oor ‘n geleentheid vir ‘n Bottelering Assistent om by hul span aan te sluit. 

Verantwoordelikhede:

 • Administrasie en koördinering van gebottelde wyn
 • Verwerking van binne – en buitelandse bestellings
 • Voorbereiding van bottelmasjien en ander toerusting voor bottelering
 • Tegniese botteleringsvaardighede en etiketeringsvaardighede
 • Skedulering van bottelering en toesighouding
 • Skedulering van etiketering en toesighouding
 • Skoonmaak na bottelering en etiketering
 • Produk aankope
 • Algemene administratiewe take en skakeling met toepaslike rolspelers
 • Verslagdoening en rapportering

Vereistes:

 • ± 3 jaar ondervinding van bottelering en etiketering
 • Toepaslike tersiêre kwalifikasies
 • Kennis van Doeane & Aksyns, SAWIS en Departement Landbou se stelsels en regulasies
 • Bewese kennis en ondervinding in die wynbedryf
 • Sterk administratiewe vaardighede
 • Uitstekende beplannings-,organisatoriese-,kommunikasie-,interpersoonlike en koördineringsvaardighede
 • Akkurate numeriese en rekeningkundige vaardighede
 • Taak-,detail- en stelselgeoriënteerd
 • Gevorderde rekenaarvaardigheid
 • Bereid wees om oortyd te werk
 • Iemand wat ‘n span kan lei
 • Eie vervoer

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word 

Indien u nie binne drie weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.