Bedryfsbestuurder: Verpakking

Ons kliënt is ‘n vooraanstaande sitrus produsent en hulle bied tans ‘n geleentheid vir ‘n dinamiese, energieke en ervare Bedrysbestuurder om as deel van hul bestuurspan in die Weskus omgewing aan te sluit.

Die doel van die pos is om oorhoofs verantwoordelik te wees vir die suksesvolle verpakking van die maatskappy se totale sitrus oes, die operasionele funksionering van die maatskappy se pakhuise as ‘n “centre of excellence”,en geintegreerde inligtingsbestuur ondersteunend tot deurlopende besluitneming in maatskappy. Hierdie pos rapporteer aan die Direkteur: Bemarking en Verpakking

 

Sleutelprestasie-areas:

 • Die ontwikkeling en implementering van die jaarlikse operasionele plan vir verpakking
 • Operasionele bestuur, dws implementering, beplanning en kontrole van alle prosesse, insluitend:
  • Produktiwiteitsbestuur (bv. Overall Equipment Effectiveness)
  • Koste & begrotingsbestuur
  • Kwaliteitsbeheer
 • Drywer van internasionale beste praktyke en innovasie
 • Langtermyn kapasiteits beplanning
 • Effektiewe leierskap en menslike hulpbronbestuur
 • Handhawing van toepaslike akkreditasie en gesondheid- en veiligheidstandaarde
 • Verhoudinge bou met alle rolspelers, intern sowel as ekstern, plaaslik en internasionaal

 

Vereistes:

 • Graad 12 met B. Ing of soortgelyke toepaslike tersiêre kwalifikasie
 • Minimum van vyf jaar relevante ondervinding in industriële/prosessering/verpakkings omgewing
 • Rekenaarvaardigheid, insluitend Excel, basiese verstaan van databasis sisteme en BI (Business Intelligence) rapportering
 • Gevorderde bestuurs- en finansiële vaardighede
 • Sterk interpersoonlike, leierskap en kommunikasievaardighede
 • Vermoë om in spanverband te werk en inisiatief te neem
 • Noue samewerking met produksie en bemarkingspersoneel in die uitvoering van die maatskappy se strategie word vereis.

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.