Finansiële Bestuurder (Ceres)

Ons kliënt, ‘n boerdery geleë ±40km buite Ceres is tans opsoek na ‘n Finansiële Bestuurder om by hul aan te sluit. 

Verantwoordelikhede: 

 • Verwerking, kontrole en toesighouding van boekhouding en rekeningkundige rekords tot op proefbalans
 • Belastingadministrasie
 • Opstel van finansiële state en bystand aan ouditeure
 • Algemene bestuur van die finansiële en administratiewe afdeling
 • Personeelbestuur
 • Voorbereiding van tydige, akkurate en volledige weeklikse/maandelikse finansiële- en bestuursinligting
 • Kontantvloeibegroting
 • Koördinering van alle relevante inligting en dokumentasie
 • Adviseer en help met die implementering en instandhouding van interne finansiële kontrole en prosedures
 • Effektiewe bestuur en benutting van stelsels
 • Finansiële beplanning en begroting in samewerking met die res van die bestuur en direksie

Minimum vereistes: 

 • B. Com Finansiële/Bestuurs Rekeningkunde Graad
 • Voltooide SAIPA klerkskap sal tot die aansoeker se voordeel wees
 • Minimum van 4 jaar in ‘n bestuursrol
 • Ervaring in die landbou bedryf sal tot die aansoeker se voordeel wees
 • Ervaring in die bestuur van mense
 • Ervaring in alle fasette van rekeningkundige verwerking, administrasie en verslagdoening
 • Gevorderde rekenaarvaardighede (Pastel, Excel of ander)
 • Afrikaans en Engels vaardig op hoë standaard (lees, skryf en gesproke)

Gedragsbevoegdhede: 

 • Sterk administratiewe-, organisatoriese en beplanningsvaardighede
 • Sterk ontwikkelde vermoë om mense en prosesse te bestuur
 • Sistematies en geordend wat gemaklik funksioneer binne beleid, prosedures en stelsels
 • Noukeurig, deeglik en spesifieke aandag op detail
 • Selfstandige en professionele bestuur van konflik
 • Vermoë om veranderinge te bestuur en te implementeer waar nodig
 • Uitstekende werksetiek met vermoë om onafhanklik en in ‘n span te werk
 • Vermoë om gepaste oordeel en diskresie uit te oefen en vertroulikheid te handhaaf
 • Sterk verantwoordelikheidsin
 • Eerlikheid en integriteit en hoë etiese en professionele standaarde
 • Sterk interpersoonlike- en kommunikasievaardighede

 Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n Volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n Dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • Beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal, sal gekontak word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2021