Hoof Bedryfsbeampte

Ons kliënt, Piekenierskloof Vrugte,  is ‘n produsent en uitvoerder van sitrus, steenvrugte, wyndruiwe en rooibostee. Die groep beskik tans oor ‘n opwindende geleentheid vir ‘n geskikte persoon om as Hoof Bedryfsbeampte by hulle aan te sluit.

Die Hoof Bedryfsbeampte rapporteer direk aan die Besturende Direkteur deur feitlike inligting te verskaf in die aanwending van strategiese hulpbronne. Toepaslike regskennis sal die kandidaat bevoordeel. Effektiewe en doeltreffende aanwending van hulpbronne om volhoubare groei te verseker, asook die bestuur van verhoudings met alle afdelings binne die maatskappy word van die suksesvolle kandidaat verwag.

Die pos is in die Citrusdal omgewing gebasseer en sal die volgende verantwoordelikhed insluit:

Verantwoordelikhede:

 • Finansies:
  • Evalueer beleggingsbesluite en landbou uitbreidings met behulp van kontantvloei begrotings, bepaling van interne opbrengskoerse asook bydrae tot vaste koste en arbeidsbenutting
  • Voorbereiding van voorleggings aan direksie
  • Voorbereiding van voorleggings aan finansierders
  • Koördineer die implementering van transaksies met ouditeure belastingskundiges en die finansiële afdeling van die maatskappy
 • Kommunikasie:
  • Skakeling met eksterne spesialiste en konsultante
  • Kommunikeer met diensverskaffers
  • Kommunikeer met rolspelers in die Internasionale en SA Landboubedryf asook Nasionale Regering
 • Infrastruktuur:
  • Alle bestaande grond, water en personeel in diens by Piekenierskloof Vrugte sowel as enige gesamentlike ondernemings en filiale
  • Voorgestelde nuwe uitbreidings en nuwe bate aankope
 • Personeel
  • Skakeling en deurlopende kommunikasie met Bestuur en personeel
  • Skakeling met Tegniese personeel

 Vereistes:

 • B.Comm of relevante tersiêre kwalifikasie. LLB kwalifikasie sal tot voordeel van die aansoeker wees
 • 5 – 8 jaar ondervinding in algemene bestuur
 • Uitstekende mensevaardighede, veral in spankonteks
 • Vermoë tot analitiese denke
 • Moet in staat wees om projekte te beplan en te bestuur
 • Resultaat-gedrewenheid
 • Strategiese denke
 • Uitstekende kommunikasievaardighede
 • Deeglike kennis van die landbou omgewing sal voordelig wees

 Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

 Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 April 2021