Junior Kwekery Produksiebestuurder (Koue Bokkeveld)

Ons kliënt is ‘n toonaangewende landbou onderneming in die Wes-Kaap, wat spesialiseer in die verbouing van vrugtebome en die ontwikkeling van nuwe vrugtekultivars. Hulle is tans opsoek na ‘n geskikte persoon om by hul maatskappy aan te sluit as ‘n Junior Produksiebestuurder (Kwekery) in die Koue Bokkeveld.

Verantwoordelikhede: 

 • Bestuur van die kwekery-afdeling
 • Bemesting, chemiese beheer, besproeiing en alle ander aspekte van die afdeling, bv grondvoorbereiding en oes
 • Bestuur van werkspanne
 • Kwaliteitskontrole
 • Nakoming van statutêre vereistes
 • Rapportering aan bestuur 

Vereistes:

 • ‘n Gepaste kwalifikasie in Landbou
 • Ondervinding in ‘n landbourigting sal in die kandidaat se guns tel
 • Kennis van die tegniese, finansiële en ekonomiese aspekte aangaande plaasbestuur en die passie vir die werksomgewing, met die nodige dryf en ondervinding om ‘n besigheid te bestuur sal in die guns van die kandidaat tel
 • Rekenaarvaardigheid en die vermoë om administratiewe take akkuraat te voltooi
 • Organisatoriese -, administratiewe – en bestuursvaardighede, beplanning, goeie menseverhouding, die vermoë om personeel te bestuur en motiveer sodat doelwitte bereik kan word, asook die skakeling met verskaffers en adviseurs vorm ‘n integrale deel van hierdie pos

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.