Menslike Hulpbronbestuurder

Ons kliënt, is ‘n produsent/verpakker/bemarker van Sitrus vrugte in die Citrusdal-omgewing. Hulle beskik tans oor ‘n geleentheid vir ‘n dinamiese en energieke Menslike Hulpbronbestuurder om deel te vorm van bestuur. Die posbekleër sal verantwoordelik vir alle fasette van menslike hulpbronbestuur praktyke binne ‘n operasionele en strategiese hoedanigheid.

 Verantwoordelikhede:

 • Strategiese Menslike Hulpbronbestuur
 • Werwing en Keuring
 • Prestasiebestuur
 • Vergoedingsbestuur
 • Opleiding en Ontwikkeling
 • Personeeladministrasie
 • Personeelbeleid en prosedures
 • Arbeidsverhoudinge
 • Werknemer bystand
 • Oudits
 • Behuising

Vereistes:

 • ’n B-graad of toepaslike kwalifikasie in Menslike Hulpbronbestuur
 • ‘n Minimum 8 jaar toepaslike ondervinding in Menslike Hulpbronne in verkieslik die landbou-omgewing
 • Uitstekende kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels
 • Bogemiddelde rekenaarvaardigheid in die MS Office-pakkette
 • Goeie organisatoriese vermoë met ’n sterk aanvoeling vir besigheidsbeginsels en -praktyke
 • Analitiese en sistematiese probleemoplossingsvaardigheid
 • Bogemiddelde kennis van arbeidswetgewing en verwante statutêre bepalings
 • Uitstekende inter persoonlike vaardigheid
 • Die vermoë om onafhanklik te funksioneer

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.