Produksie Bestuurder

Monteith Trust, ‘n gevestigde vrugteboerdery, benodig tans ’n doelwitgedrewe Produksie Bestuurder met ervaring en ‘n toepaslike na-skoolse kwalifikasie op die plaas Groenhange in die Grabouw area. Hierdie is ‘n permanente posisie, gekoppel aan ‘n billike proeftyd en ‘n mededingende vergoedingspakket sal aangebied word.

Verantwoordelikhede:

Die pos, wat aan die Algemene Bestuurder rapporteer, sal verantwoordelik wees vir:

 • Noukeurige bestuur van alle fasette van produksie met die fokus op gehalte en die toepassing van beste praktyk.
 • Effektiewe bestuur van die eenheid se menslike hulpbronne deur goeie beplanning.
 • Werwing, keuring en aanstelling van produksie personeel.
 • Personeel induksie, opleiding en doelwitstelling.
 • Veiligheid, gesondheid en higiëne standaard opleiding en kontrole.
 • Beplanning en kontroleer van bywoning en werkrekords.
 • Deelnemende beplanning en bestuur van spuit chemie en plantvoeding.
 • Bestuur van water, besproeiing en energie.
 • Hantering van konflik en verseker dat dissipline gehandhaaf word.
 • Bestuur van behuisingsreëls en versekering dat behuisings area op standaard is.
 • Deelnemende beplanning tot die finansiële begroting en die bestuur daarvan.
 • Kontrole oor uitgawes.
 • Onderhoud van eiendom, geboue, trekkers en implimente.
 • Die handhawing van SIZA en GlobalGap standaarde.

Posvereistes:

 • Benewens ’n passie vir die vrugtebedryf, beskik die ideale kandidaat oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie met bewese ervaring van minstens 5 jaar in ’n soortgelyke pos.
 • Goeie interpersoonlike- en kommunikasievaardighede.
 • Sterk beplanning organiserings- en administratiewe vaardighede sal noodsaaklik wees
 • Moet bereid wees om per geleentheid naweekdiens te doen.

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n Volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n Dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • Beskikbaarheid
 • Referente wat gekontak mag word

Rig u CV aan Die Personeelbestuurder:

Posbus 82,
Grabouw
7160

Tel: 021 849 8733 or e-pos: coba@monteith.co.za

Indien u geen terugvoering binne drie weke na die sluitingsdatum ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 09 November 2020