Human Resources Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Hantering van Personeelvermindering
Vakbonde en Werksplek Forums
BASIESE ARBEIDSREG: Toepassing in die Werksplek
AARTO Inligtingsessie
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Labour Law
Basic HR for Line Managers