Human Resources Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Basiese Arbeidsregpraktyke - Toepassing in die werksplek
Praktiese Menslike Hulpbronbestuur
Hantering van Personeelvermindering
Dissipline in die Werksplek & Dissiplinêre Verhore en Prosedures
Vakbonde en Werksplek Forums
AARTO Inligtingsessie
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Arbeidswetgewing
Basic HR for Line Managers