Leadership Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Projekbestuur
Finansies vir die Nie-Finansiele Persoon
Praktiese Menslike Hulpbronbestuur
Hantering van Personeelvermindering
VERKOOPSVAARDIGHEDE
Dissipline in die Werksplek & Dissiplinêre Verhore en Prosedures
EE Reporting Workshop
Shape
LeadQ®
WorkQ (Personal,Work,Team and Organisation's Journey)
SOAR! Leadership for Supervisors
Supervisory Skills: Quality & Productivity