Leadership Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Projekbestuur
FINANSIES VIR DIE NIE-FINANSIëLE PERSOON
Hantering van Personeelvermindering
VERKOOPSVAARDIGHEDE
BASIESE ARBEIDSREG: Toepassing in die Werksplek
EE Reporting Workshop
Shape
LeadQ®
WorkQ (Personal,Work,Team and Organisation's Journey)
SOAR! Leadership for Supervisors
Supervisory Skills: Quality & Productivity