Management Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Projekbestuur
Finansies vir die Nie-Finansiele Persoon
Basiese Arbeidsregpraktyke - Toepassing in die werksplek
Hantering van Personeelvermindering
Praktiese Menslike Hulpbronbestuur
Spanwerk Werkswinkel: Posverantwoordelikhede, Belyning en Doelwitte. 
VERKOOPSVAARDIGHEDE
Dissipline in die Werksplek & Dissiplinêre Verhore en Prosedures
Vakbonde en Werksplek Forums
AARTO Inligtingsessie
Basiese Wetgewing vir Agri-Werkers: 'n Beter Begrip
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Preparation for Disciplinary Hearings (Workshop)
LeadQ®
Money Sense
Arbeidswetgewing
Basic HR for Line Managers
Office Administration