Management Development

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Projekbestuur
FINANSIES VIR DIE NIE-FINANSIëLE PERSOON
Hantering van Personeelvermindering
Spanwerk Werkswinkel: Posverantwoordelikhede, Belyning en Doelwitte. 
VERKOOPSVAARDIGHEDE
Vakbonde en Werksplek Forums
BASIESE ARBEIDSREG: Toepassing in die Werksplek
AARTO Inligtingsessie
Basiese Wetgewing vir Agri-Werkers: 'n Beter Begrip
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Preparation for Disciplinary Hearings (Workshop)
LeadQ®
Money Sense
Labour Law
Basic HR for Line Managers
Office Administration