AARTO Inligtingsessie

The purpose of the programme:

Die hoofdoel van hierdie halfdag aanbieding is om besighede by te staan in die effektiewe hantering van die AARTO Wetgewing en die effek wat dit op jou besigheid kan hê. Dit sal besighede die nodige inligting gee oor hoe om te werk te gaan met werknemers wat oortree en dan dalk tydelik of permanent verbied word om te ry.

Deelnemers sal na afloop van die aanbieding ‘n beter kennis van AARTO hê asook hoe om dit te bestuur binne werksverband.

Wie behoort die sessie by te woon?

  • Besighede met maatskappy voertuie
  • MH Bestuurders en/of diegene betrokke by toepassing van dissipline
  • Vlootbestuurders
  • Administratiewe Klerke in beheer van betalings
  • Drywers

Content:

 

Afdeling 1

Wat is AARTO?

 

Afdeling 2

Hoe werk AARTO?

 

Afdeling 3

Strafpunte

 

Afdeling 4

AARTO en jou besigheid

Additional Info:

 

Duur:                                   1/2 dag
Minimum per Groep:    10
Maksimum per group: 50
Aanbieding:           Afrikaans & Engels
Koste: R1200 per persoon  (plus BTW)

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.