Agri-B-BBEE *Werkswinkel

The purpose of the programme:

Hierdie werkswinkel is ‘n moet vir almal wat betrokke is of belangstel in B-BBEE en spesifiek in die landbou:

 • Geheelbeeld en agtergrond omtrent B-BBEE in SA.
 • Praktiese wenke om ‘n kwalifiserende telkaart te kry sonder Swart Eienaarskap
 • Kom op hoogte van die voorgestelde verandering wat op I Desember 2019 in werking tree.

Content:

Teikengroep: Topbestuur, Middelbestuur

 

ONDERWERPE VIR BESPREKING

Wetlike Raamwerk

 • Wetgewing en regering
 • SANAS oudit prosedures
 • Onderskeie Sektor Kodes
 • Implimentering van wysigings van Generiese Kodes op 1 Desember 2019

Agri B-BBEE Kodes 

 • Bestuur & gelyke indiensneming
 • Besigheidseienaarskap
 • Verskaffer &  swart onderneming ontwikkeling
 • Sosio-ekonomiese ontwikkeling
 • Verkryging en aankope
 • Jeug indiensneming projekte (YES)
 • Scenario- en oudit beplanning 
 • Maksimalisering van punte

B-BBEE nakomingsvereistes in terme van Gelyke Indiensneming (EE)

 • Ontleding & verslagdoening om maksimum punte te verkry 

B-BBEE nakomingsvereistes in terme van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling 

 • Indiening van Werkplek Vaardigheidsplanne en Jaarlikse Opleidingsverslae
 • Kritiese en kernvaardighede
 • “Trainee tracking tool”

Additional Info:

Duur: 4 ure

Minimum per groep: 10

Maksimum per groep: 25

Aanbieding: Afrikaans & Engels

Koste: Contact info@hopcal.co.za for price.

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.