BASIESE ARBEIDSREG: Toepassing in die Werksplek

The purpose of the programme:

Hierdie werkswinkel sal aan Algemene Bestuurders, MH Bestuurders (op alle vlakke) en Toesighoeurs ‘n breë oorsig gee van Arbeidswetgewing.

Klem sal gelê word op die praktiese toepassing daarvan in die werksplek met gevallesstudies en oorgenoeg tyd sal toegelaat word vir vrae en onderlinge bespreking.

 

Content:

Deel 1 – Daaglikse algemene kwessies

Deel 2 – Wat sê Skedule 8 van die Wet op Arbeidsverhoudinge?

Deel 3 – Die toepas van dissipline

  1. “Who is who in the Zoo?”
  2. Oortredings
  3. Sanksies – (Skriftelike of nie en geldigheidstydperk?)
  4. Griewe Prosedure
  5. Die KVBA (CCMA)
  6. Wet op Basiese Diensvoorwaardes
  7. Bedingingsrade en Sektorale Vasstellings

 

Kontak ons vir meer inligting oor die inhoud van hierdie program: karen@hopcal.co.za

Additional Info:

Duur: 4 ure
Kostes: Word bereken op vir ‘n groep van 10 deelnemers. Additionele koste per persoon ekstra.
Taal: Afrikaans of Engels

Hierdie program word slegs ‘Inhuis’ aangebied.

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.