Basiese Finansies – Maak state lees maklik!

The purpose of the programme:

Dit raak al hoe meer belangrik vir sekere werknemers om finansiëel geletterd te raak.

Hier verwys ons spesifiek na toesighouers, vakbondverteenwoordigers, skakelkomitees en bemagtigingsvennote.

Ons het dus spesiaal ‘n inleidingskursus ontwikkel om aan diegene die basiese kennis en vaardighede te gee om nie net ‘n beter begrip te ontwikkel van die besigheidsomgewing waarin hulle opereer nie, maar ook in staat te stel om aktief deel te neem aan begrotingsbeplanning, die lees van finansiële state, batebestuur, lenings en rente, beleggings, ens.

Content:

 • Wat is finansiële state en hoekom is dit belangrik?
 • Wie is die gebruikers van finansiële state?
 • Die 3 hoof elemente van finansiële state
 • Balansstaat
 • Inkomstestaat en
 • Kontantvloeistaat
 • Begrippe en konsepte van
 • bates,
 • laste,
 • inkomstes en
 • uitgawes

 

 • Praktiese oefeninge om die beginsels vas te lê

Additional Info:

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.