Dissipline in die Werksplek & Dissiplinêre Verhore en Prosedures

The purpose of the programme:

Hierdie program is ‘n volledige inligtingsessie tov dissipline en behoort deur almal bygewoon te word wat betrokke is by die hantering van dissipline binne die werksplek

Content:

Inhoud:

Afdeling A – Ontslag

Afdeling B – Prosedure voor die verhoor & rolspelers

Afdeling C – Verkryging Van Informasie

Afdeling D – Identifiseer En Ondersoek Van Die Oortreding

Afdeling E – Die Ondersoek

Afdeling F – Die Getuies

Afdeling G – Finalisering van die ondersoek en bepaling van klagtes

Afdeling H – Die Dissiplinêre Verhoor

Afdeling I – Evaluasie van getuies en besluit

Afdeling J – Finanlisering van verhoor en reg om te appeleer

Additional Info:

Duur: 2 dae

Min: 10 per groep

Maks: 25 per groep

Kontak ons vir meer inligting: karen@hopcal.co.za

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.