Hoe hanteer jy swak werksprestasie en onbevoegdheid

The purpose of the programme:

 

Een van die soms moeilike take wat ‘n Bestuurder/Toesighouer het, is die hantering van ‘n werker wie se werk nie op standaard is nie, en om vas te stel watter stappe geneem moet word. Hierdie uiters belangrike taak word soms afgeskeep en veroorsaak dan heelwat latere probleme wat moeilik is om op te los. Die sessie is belangrik vir enige persoon wat oorsig het oor ‘n werker of werkers, soos MH Bestuurders, Lynbestuurders, en diegene wat dissiplinêre verhore moet hanteer.

Content:

 1. Hoe onderskei jy tussen wangedrag en operasionele vereistes aan die een kant en swak werkverrigting en onbevoegdheid.
 • Inleiding
 • Konsultasie prosedures
 1. Faktore wat ‘n direkte of indirekte effek het, of wat kon bydra tot swak werkverrigting
 • Gevangeneskap
 • Wettige struikelblokke
 • Gebrek aan opleiding, kwalifikasies en ondervinding
 • Alkohol en/of dwelm afhanklikheid
 • Buite-of sosiale invloede
 • Werk spanning
 • Onverenigbaarheid
 • Onbevoegdheid agv siekte of besering
 1. Ontslag gebasseer op onbevoegdheid – Swak werkprestasie
 • Proseduurlike en substantiewe regverdigheid met ontslag
 • Ontslag terwyl persoon op proeftydperk is
 • Ontslag vir onbevoegdheid na proeftydperk
 • Werkverrigting evaluasie tydens proeftydperk
 1. Werksverrigting meting en evaluasie

Stap 1 –       Eerste bespreking om vas te stel wat die rede is vir swak werkverrigting

Stap 2 –       Geen verbetering na Stap 1

Stap 3 –       Watter alternatiewe is beskikbaar

Stap 4 –       Finale stap of fase

 1. Dokumente en riglyne wat kan help
 • Werkverrigting meting/evaluasie
 • Waardebepaling dokumentasie
 • Voorbeeld van kennisgewing vir swak werkverrigting
 • Notule van swak werkverrigting
 1. Hoe gemaak met werkers wat van die huis af werk en nie die mas opkom nie.

Na afloop van die sessie sal diegene wat bygewoon het ‘n goeie begrip hê van hoe om swak werkverrigting te bestuur. Hul sal ook in staat wees om te kan onderskei tussen die verskillende aspekte wat werkverringting affekteer en hoe om dit aan te spreek.

Additional Info:

Duur: +-3 ure

Minimum per Groep: 10

Maksimum per group: 20

Aanbieding: Afrikaans of Engels

Fasiliteerder: Wynand Viljoen

Aanlyn / Inhuis / Publiek beskikbaar

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.