Nuwe Kode tov Teistering Regulasies

The purpose of the programme:

Die nuwe Kode ten opsigte van teistering is in April 2022 deur die DoEL bepaal.

Hierdie Kode plaas ‘n geweldige verantwoordelikheid op die Bestuur van ‘n Maatskappy en dit is dus
belangrik dat die Bestuur en veral ook diegene wat betrokke is by die hantering van werknemers, tot op
selfs Spanleiers en Toesighouersvlak, die nodige kennis moet dra van wat die Kode alles behels. Dit is ook veral belangrik dat diegene wat te make het met Menslike Hulpbronne in die Maatskappy kennis dra waaroor dit alles gaan.

Content:

1. Op wie is die Kode van toepassing.
2. Waar is dit van toepassing?
3. Waar pas die Kode in by Wetgewing?
4. Substantiewe kwessies
5. Seksuele Teistering
6. Rassistiese, Etiese of Sosiale Teistering
7. Ander vorme van Teistering
8. Wat word van Werkgewers verwag?

Additional Info:

Duur: 1 dag

Kontak karen@hopcal.co.za vir meer inligting

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.