Projekbestuur

The purpose of the programme:

Wie sal baatvind: Enige persoon in ‘n bestuursposisie (Middel- en Topbestuur)

 

Content:

Enkele aspekte wat aandag sal geniet:

1. Beplanning en hoe om sagteware te benut

2. Begroting en skedulering

3. Hoe om ondergeskiktes te betrek by die beplanning en voltooiing van projekte

4. Hoe om risiko’s te identifiseer en te bestuur,

5. Hoe om lesse wat geleer is te gebruik,

en 6. Die evaluering van projekte na voltooiing, bv deur gebruik te maak van data analise.

Additional Info:

Koste: R3390 Publiek
R3098 Inhuis
-15% van Inhuis prys -Webinaar (Zoom)
Duur: 2 dae (Webinaar – 4 dae, halfdag sessies)
Min persone: 10

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.