Spanwerk Werkswinkel: Posverantwoordelikhede, Belyning en Doelwitte. 

The purpose of the programme:

Om te verseker dat elke afdelings in die organisasie se doelwitte bydra tot die bereiking van die organisasie se doelwitte.

Meer spesifiek om te verseker dat elke spanlid in die verskillende afdelings se doelwitte die span en die organisasie se operasionele en strategiese doelwitte komplimenteer.

Hierdie werkswinkel is daarop gerig om spanlede van vaardighede en insigte te voorsien om hulle doelwitte saam met die ander spanlede uit te klaar en te finaliseer.

Na afloop van die kursus ontvang elke spanlid ‘n dokument met almal se verantwoordelikhede en doelwitte asook besluite wat tydens die werkswinkel geneem was.

Content:

  1. Om spanlede se posverantwoordelikhede en doelwitte met mekaar uit te klaar.
  2. Om te verseker dat almal se insette en doelwitte tot die organisasie se doelwitte (strategies en operasioneel) sinergisties bydra.
  3. Probleemareas wat spandoeltreffendheid kan beinvloed te identifiseer en oplossings te inisieer.
  4. Uitklaring van elke spanlid se posverantwoordelikhede
  5. Uitklaring van elke spanlid se doelwitte (departementeel en/ of individiueel)
  6. Identifisering van probleemareas wat tydens die voorleggings geidentifiseer is.
  7. Groepbespreking t.o.v. effektiewe en oneffektiewe gedrag, prosesse en/of aksies.
  8. “Brainstorm” oplossings

Additional Info:

 

Duur:                        2 dae
Maksimum per group: 10
Aanbieding:           Afrikaans & Engels
Fasiliteerder:        Pieter Swanepoel    Kwotasie op aanvraag

Kontak: karen@hopcal.co.za vir meer inligting

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.