Supervisory Skills: Quality & Productivity

The purpose of the programme:

Leerders word gelei  hoe om daardie aktiwiteite waarvoor hy/sy daagliks verantwoordellik is, suksesvol en korrek  te doen, soos hoe om:

 1. Die KWALITEIT van die produk of diens  waarvoor hy/sy verantwoordelik is te verbeter en te optimaliseer.
 2. Die PRODUKTIWITEIT van elke werker in die span te verbeter en
 3. Die  MORAAL van elke werker in die span te verhoog.

Ons betrek die toesighouer se bestuurder sodat hy/sy na afloop van die kursus die toesighouer se resultate in die werksplek kan moniteer.

DIE PROGRAM UITLEG

Voordat die kursus ‘n aanvang neem, sal die opleier met die bestuurder/eienaar in verbinding tree om sy verwagtinge, kwaliteit- en produktiwiteitstandaarde uit te klaar.

Daar sal ook met die bestuurder ooreengekom word wat hy/sy na afloop van die kursus moet doen om seker te maak dat die  toesighouer wel die nuut aangeleerde vaardighede doeltrefend toepas.

Content:

Inhoud van dag 1

Die onderstaande beginsels en konsepte word gedek:

Module 1: Kwaliteit

 1. Wat is kwaliteit?
 2. Wie bepaal kwaliteit?
 3. Hoe om die verwagte kwaliteitstandaarde na elke werker in die span te kommunikeer.
 4. Hoe om kwaliteit doelwitte en resultate te evalueer.
 5. Hoe om kwaliteitresultate met die spanlede te deel.
 6. Deelnemers doen voor die afsluiting van die dag ‘n praktiese oefening waarin die bogenoemde prakties gedoen word.

Module 2 Produktiwiteit

 1. Wat is produktiwiteit?
 2. Hoe word produktiwiteit gemeet?
 3. Hoe kan  produktiwiteit verbeter word?
 4. Hoe om lae produktiwiteit te bestuur
 5. Hoe om produktiwiteitstandaarde te stel en te bestuur.
 6. Deelnemers doen n praktiesee oefening wat na afloop van die kursus in die werkplek gebruik kan word.

Inhoud dag 2

Module 3: Moraal & aanbieding van praktiese werkstukke

 1. Die verskil tussen ‘n gewone werker en ‘n gemotiveerde werker.
 2. Hoe weet ons wanneer ‘n werker gemotiveerd is?
 3. Tegnieke en beginsels wat gebruik kan word om moraal te verhoog.
 4. Hoe meet ons die moraal van die werkers in die span?
 5. Na afloop van die module doen die deelnemers weereens ‘n praktiese oefening wat onmiddelik in die werksplek toegepas kan word.
 6. Deelnemers dra hulle 3 praktiese werkstukke voor en deel sy/haar plan van aksie met betrekking tot die implimentering van die Kwaliteit-, Produktiwiteit- en Moraal standaarde.

Additional Info:

Duur: 2 dae
Koste: Contact [email protected] for price.
Minimum: 10 leerders
Maksimum: 15 leerders

Skakel ons kantore vir ‘n inhuis-aanbieding.

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.