Toesighouersvaardighede: Kwaliteit & Produktiwiteit

The purpose of the programme:

Content:

Additional Info:

Tyd: 4 x halfdag sessies
Webportaal: ZOOM
Toerrusting benodig: 1 Rekenaar met WIFI, Projektor met Skerm. Kameras en toerusting word vooraf gekoerier  na die kliënt toe.
Projektor kan by HC gehuur word.
Koste: R2 000 per persoon (Minimum 4, Maksimum 6)

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.