Toesighouersvaardighede: Kwaliteit & Produktiwiteit

The purpose of the programme:

Die toesighouer is verantwoordelik vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan hom rapporteer en die moreel van sy span, seker die belangrikste is.

Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie!

 

 

Content:

Oor ‘n periode van twee dae word die toesighouer geleer en gewys word hoe om sy/haar spanlede se werkskwaliteit, produktiwiteit en die moreel suksesvol te bestuur.

 

  • Hoe om Kwaliteit-, Produktiwiteit- en Moreel doelwitte te stel.
  • Hoe om die doelwitte te kommunikeer aan ellke lid van die span
  • Hoe om elkeen van die doelwitte te meet
  • Hoe om doeltreffende rekords te hou
  • Hoe hanteer jy ‘n swak presteerder
  • Hoe om regstellings te doen wanneer afwykings plaasvind.

Opvolgsessie:

Bestuurders word uitgenooi om na afloop van die eerste dag se opleiding n inligting sessie by te woon waar die voordele van die toesighouer se nuwe kennis bespreek kan word Die opsie vir n opvolgsessie sal ook bespreek word.

Plaasbesoek (Opsioneel)

Na afloop van die program besoek Pieter Swanepoel die plaas en bestuurder vir waarneming van die toesighouer(s) se toepassing van die tegnieke wat hy op die kursus geleer het.

Additional Info:

Duur: 2 dae

Minimum per groep: 10

Maksimum per groep: 20

Aanbieding: Afrikaans/Engels

Koste:

R2625 per persoon INHUIS plus BTW, reiskoste en akkommodasie indien benodig

R2925 per persoon PUBLIEK plus BTW. Sluit in handleiding, koffie/tee, sertifikaat, lokaal, ligte middagete.

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.