Vakbonde en Werksplek Forums

The purpose of the programme:

Dit gebeur baie dat ons ‘n skrywe van ‘n vakbond ontvang waarin hul beweer dat hul ‘n aantal van die werkers by jou maatskappy aangeteken het as lede.

Onder normale omstandighede raak jy ontsteld, soms geskok, soms teleurgesteld. Dis egter onnodig en net soos enige ander kwessie is daar ‘n oplossing, en in die geval is die oplossing kennis. Met die sessie gee ons aandag aan al die aspekte rondom vakbonde en selfs diegene wat reeds gekoppel is aan ‘n vakbond kan hierby baat vind.

Content:

Inhoud:

 1. Wat is die verskil tussen interaksie met ‘n vakbond en ‘n werksforum?
 2. Wat word bedoel met ‘n “Closed shop” ooreenkoms?
 3. Wat is ‘n “Agency Shop”
 4. Wanneer sluit maatskappy ooreenkoms met ‘n vakbond en wat behels dit?
  • Inhoud van ooreenkoms
  • Regte van partye tov aansoek om erkenning
  • Vakbond se Grondwet
  • Vakbond se regsitrasie sertifikaat
 5. Wat beteken Organisasieregte?:
  • Wanneer is dit van toepassing?
  • Hoe hanteer ek dit?
  • Reg van toegang tot perseel
  • Aftrekking van ledegeld
  • Werkersverteenwoordigers (Shopstewards) en hul rol
  • Tyd af vir vakbond aktiwiteite. Ja of Nee
 6. Wat beteken Onderhandelingsregte?
  • Wanneer is dit van toepassing?
  • Regte van vakbond tov 5.3 tot 5.6
  • Toegang tot maatskappy inligting of nie
  • Kollektiewe ooreenkoms
 7. Werksplek Forum
  • Wat is dit en hoe werk dit?
  • Verkiesing van lede
  • Konsultasie met forum oor wat?
  • Gesamentlike ooreenkomste
  • Sake vir Konsultasie
 8. Hoe Bestuur die maatskappy die Vakbond/Werksplek forum
  • Wie tree op namens Bestuur
  • Hoe die vakbond hanteer/bestuur

Additional Info:

Duur: 3 ure

Koste: R550 per persoon

Aanbieding: Aanlyn (Zoom)

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.