VERKOOPSVAARDIGHEDE

The purpose of the programme:

Ons verkoopsvaardighede program word aangebied oor ‘n periode van twee dae.

 

 

Content:

Dag 1.

1. Wat is aanvaarbare- en onaanvaarbare verkoopsgedrag?

• Deelnemers leer deur middel van praktiese groepsoefeninge om te onderskei tussen aanvaarbare en on- aanvaarbare gedrag.

• Hulle bevindinge word daarna toegelig/ ondersteun deur middel van ‘n eenvoudige gedragsmodel.

• Hulle doen ‘n selfanalise van hulle huidige verkoopsgedrag, hetsy aanvaarbaar of onaanvaarbaar.

• Hulle leer hoe om ‘n kliënt se gedrag tydens die verkoopsonderhoud, te kategoriseer.

2. Gedragsverandering

• Die moets en moenies tydens die verkoopsproses. Gedrag wat vir die klant aanvaarbaar en onaanvaarbaar is.

• Tegnieke om die verkoopspersoon te help om sy/haar eie gedrag te verander ten einde ‘n wen-wen situasie met die klant te skep.

• Die stappe van oorreding wat tydens ‘n professionele verkoopsproses gevolg moet word.

• Hantering van die klant se besware deur gebruik te maak van doeltreffende en toepaslike vraagtegnieke.

• Die voorbereidingsproses voor die afspraak met die klant.

Dag 2. Rolspelle

Dag twee bestaan uit praktiese rolspelle waar die deelnemers die leerpunte en tegnieke van dag 1 moet toepas.Terugvoer word na elke rolspel verskaf. Die rolspelle is gebaseer op werklike gevalle wat hulle al ervaar het

Additional Info:

Duur: 2 dae

Minimum per Groep: 10

Aanbieding: Afrikaans / Engels

Koste: Kwotasie op aanvraag

Fasiliteerder: Pieter Swanepoel

Kontak karen@hopcal.co.za vir  navrae

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.