HopkinsCoetzee Associates Training Programmes

Closing date for enrollments - 10 working days before the course commences.

Programme List PDF English 2020

Programlys PDF Afrikaans 2020

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Dealing with Retrenchments (Webinar)
Vakbonde en Werksplek Forums
Hantering van Personeelvermindering/Dealing with Retrenchments
Voorbereiding vir Dissiplinêre Verhore
Opleiding vir Covid-19 Bestuurders
COVID-19 Opleiding vir die Gesondheid&Veiligheid Kommittee en Toesighouers
COVID-19 en Landbou Inligtingsessie
Inleiding tot Menslike Hulpbronbestuur
Basiese Arbeidsreg Praktyke: Inhuis program
Toesighouersvaardighede: Kwaliteit & Produktiwiteit
Health & Safety Representatives
First Aid Level 1 (Refresher)
First Aid Level 1
AARTO Inligtingsessie
Basiese Wetgewing vir Agri-Werkers: 'n Beter Begrip
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Labour Legislation for Agri-Workers: A Better Understanding (Workshop)
Preparation for Disciplinary Hearings (Workshop)
Introduction to HR Management (Workshop)
Shape
LeadQ®
WorkQ (Personal,Work,Team and Organisation's Journey)
SOAR! Leadership for Supervisors
Supervisory Skills: Quality & Productivity
Money Sense
Labour Law
Basic HR for Line Managers
Office Administration
Basic Xhosa Culture & Language
Committee Training for Health & Safety Representatives