HopkinsCoetzee Associates Training Programmes

Closing date for enrollments - 10 working days before the course commences.

Title Senior
Management
Middle
Management
Supervisors Office
Staff
General
Employees
Dealing with Retrenchments (Webinar)
Hantering van Personeelvermindering/Dealing with Retrenchments
Voorbereiding vir Dissiplinêre Verhore
Opleiding vir Covid-19 Bestuurders
COVID-19 Opleiding vir die Gesondheid&Veiligheid Kommittee en Toesighouers
COVID-19 en Landbou Inligtingsessie
Inleiding tot Menslike Hulpbronbestuur
Basiese Arbeidsreg Praktyke: Inhuis program
Toesighouersvaardighede: Kwaliteit & Produktiwiteit
Health & Safety Representatives
First Aid Level 1 (Refresher)
First Aid Level 1
AARTO Inligtingsessie
Basiese Wetgewing vir Agri-Werkers: 'n Beter Begrip
EE Reporting Workshop
Agri-B-BBEE *Werkswinkel
Labour Legislation for Agri-Workers: A Better Understanding (Workshop)
Preparation for Disciplinary Hearings (Workshop)
Introduction to HR Management (Workshop)
Shape
LeadQ®
WorkQ (Personal,Work,Team and Organisation's Journey)
SOAR! Leadership for Supervisors
Supervisory Skills: Quality & Productivity
Money Sense
Labour Law
Basic HR for Line Managers
Office Administration
Basic Xhosa Culture & Language
Committee Training for Health & Safety Representatives