green pastures

General HR Services

Job Grading and salary comparisons Performance management Leadership and Team Development Mergers, Acquisitions, Re-engineering and Takeovers

hold hands green plant

Training & Development

HOPKINS COETZEE ASSOCIATES offers the following training programmes under License: Money Sense, Arbeidswetgewing, Positive Living, Besigheidsbeginsels, Lifeskills...

playing games

Recruitment & Talent Management

Our speciality lies mainly in the Agricultural Sector, our client base ranging from the producer, to packhouses, exporters, service organisations, etc, incorporating mainly the fruit and wine industries, but we are well ...

barrels

Assessment

We have a complete set of assessment instruments available. These assessments can be utilised for your selective needs.

News

Nasionale Minimum Loon aangekondig

18/02/2020

Die Nasionale Minimum Loon is aangekondig. Plaaswerkers is geregtig op ‘n minimum loon van R18.68 per uur, geldig vanaf 1 Maart 2020. —————————— The National Minimum Wage has been announced. Farmworkers are entitled to a minimum wage of R18.68 per hour, effective from the 1st of March 2020. Government Gazette

Commencement: The Protection of Personal Information Act

04/02/2020

by Peter Grealy, Nozipho Mngomezulu, Karl Blom, Wendy Tembedza Webber Wentzel 27 Jan 2020 Link to article ​The Information Regulator has requested that the President declare that the remaining provisions of the Protection of Personal Information Act (POPIA) commence on 1 April 2020. ​This came to light during an interview given by Pansy Tlakula, the Chairperson of the Information…

NASIONALE MINIMUMLOON

06/12/2019

Ons ontvang steeds navrae oor wanneer die NML aangepas gaan word. Die Kommissie wat daaroor moet besluit sou in November vergader het, maar hierdie vergadering is uitgestel tot Januarie 2020, aangesien daar nie ‘n kworum was nie. Wat egter belangrik is om op te let, is die volgende: Die kommissie se aanbeveling moet aan die…

Indiensneming van Buitelandse Burgers

02/12/2019

Aangesien daar op die oomblik groot onsekerheid bestaan rondom werkspermitte vir buitelanders, word produsente aangeraai om die Departement van Binnelandse Sake te kontak indien daar enige onduidelikheid bestaan rondom die egtheid en korrektheid van werkspermitte. Ons verstaan daar is probleme met die skakel van die tolvrye nommer beskikbaar op hul webtuiste, dus voorsien ons hiermee…

Significant changes to EE reporting

16/08/2019

For more information click here

LIQUOR LICENSES

14/06/2019

The director of the Liquor Board recently announced that all liquor licence holders must be BEE compliant or risk having their registrations cancelled. Having a ‘BEE non-compliant scorecard’ will no longer suffice. If the member does not comply, he will have to submit a three-year BEE plan. During our Agri B-BBEE workshop this issue will…

BUSINESS DIAGNOSTICS

25/02/2019

New diagnostic tool to measure your business drivers that can improve its success. We have developed a diagnostic tool to assist you and your senior team to measure your important business drivers. Metrics and KPI’s are used to drive improvements and help businesses focus their people and resources on what’s important. The diagnostic allows you…

4 UUR MINIMUM BETALING

25/02/2019

4 UUR MINIMUM BETALING Daar bestaan groot verwarring rondom die betaling van ‘n minimum van 4 ure, al word daar minder ure gewerk. Die bepaling geld vir enige dag van die week, dus ook Saterdae en Sondae, al is hierdie dae nie normale werksdae nie. Indien vooraf kennis gegee word en mense meld nie aan…

INDIENSNEMINGBELASTING- AANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI)

25/01/2019

Werkgewers moet asb kennis neem dat hierdie skema met 10 jaar (tot 28 Februarie 2029) verleng is. Diegene wat nog nie hiervan gebruik gemaak het nie, kan dit gerus oorweeg, want seisoenswerkers is ingeluit en dit kan dus ‘n groot verskil maak in u loonsrekening. Besoek gerus SARS se webtuiste vir meer inligting of http://www.sars.gov.za/TaxTypes/PAYE/ETI/Pages/default.aspx

Wat elke werker en werkgewer moet weet oor gesondheid en veiligheid in die werkplek

24/01/2019

Volg die skakel om die handleiding af te laai OHS Booklet

FAQ

  • Hoe weet ek die persoon of instansie wat ek vir werwing gebruik is geregistreer by die Departement van Arbeid?

  • Hoe word verlof en skeidingspakkette vir tydelike werknemers bereken?

  • Kwalifiseer 'n aanneem-ma vir kraamverlof?

  • Hoop normale verlof op wanneer iemand met verlof is as gevolg van 'n besering aan diens?

  • Are foreigners covered by UIF?

  • Indien 'n persoon een dag van die week oortyd werk, maar nie sy volle ure per week nie, moet ek steeds oortyd betaal word?

The HopkinsCoetzee Associates team of consultants are committed to your workplace prosperity. Apart from consultation services and personal advice, we can contribute to the success of your company by implementing and monitoring specific processes and projects. We also source expert associates that are carefully screened and selected to provide an efficient, cost-effective one stop service. We further specialise in management recruitment and HR project management to properly address any of your human resources needs.

shaking hands

The HopkinsCoetzee Associates team offers many years of experience in:

STRATEGIC PLANNING

If you need help in strategic planning, we use the latest technology to assist you in setting realistic and attainable goals for your company. We involve managers, workers and unions in facilitating the process.

ORGANISATIONAL AUDITS & DEVELOPMENT

In order to gain an understanding of your company’s current situation, we will conduct an audit to assist us in making recommendations. This could lead to a more prosperous future, based on the needs, vision and commitment of everyone involved.

MANAGEMENT RECRUITMENT & SELECTION

With the latest techniques, our existing network and extensive database of jobseekers, we can recruit the best person for any position. We place people that meet the specified requirements, thereby minimising risks.

WORK PLACE RELATIONS & CONFLICT PREVENTION

We can help you develop and implement policies and procedures regarding workplace relations. The first step is to build capacity by creating a common vision amongst management and employees. Agreements are then put in place, which will either prevent conflict or help to manage it effectively.

REMUNERATION & PERFORMANCE MANAGEMENT

A set of sound remuneration principals should emerge from the human resources strategy of any organisation. We assist in all aspects of remuneration management by linking it with performance. The company's strategic priorities are directed into different departments that reflect in the performance targets of each employee.

TRAINING & DEVELOPMENT

We can assist you to identify training and development needs, formulate a training strategy, facilitate the management of change, training and development and ensure that the entire process is ultimately integrated with your business strategy.

LABOUR LAW

Labour legislation has a truly powerful impact upon human resource management. Not only can we address all aspects of labour law, but we can ensure that your personnel policies, procedures and practices are sound and correctly implemented.

PERSONNEL SYSTEMS AND PROCEDURES

We will provide you with professional, value added human resource systems and procedures to help you manage people effectively.