News Articles

Toesighouersvaardighede: 1 & 2 Junie 2021

KWALITEIT, PRODUKTIWITEIT & MOREEL….. 1 & 2 Junie 09h00 – 16h00 La Concorde, Paarl Sluit in: Handleiding , Sertifikaat vir bywoning, koffie/tee’s, ligte middagetes Fasiliteerder: Pieter Swanepoel Kontak [email protected] vir meer inligting
Read More

BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING WET, 2013 (WET NO. 4 VAN 2013)

Die Inligting Reguleerder het in terme van artikel 114(3) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (No.4 van 2013), bepaal dat           1 Julie 2021 aangewys is as die datum waarop artikel 58(2) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (No.4 van 2013) van toepassing sal…
Read More

COVID-19 Guide January 2021

A holistic guide to understanding the COVID-19 global pandemic. Click here
Read More

NEW DISPUTE PREVENTION AND RESOLUTION INITIATIVE

WE DELIVER FAIRNESS In the current economic climate, it has become necessary for business and labour to pay critical and curious attention to reassess dispute prevention and resolution in order to protect the rights of employees and employers in the workplace. It is therefore necessary that particular emphasis is placed on the importance of promoting…
Read More

RIGLYNE HOE OM AANSOEK TE DOEN VIR VRYSTELLING VAN DIE NASIONALE MINIMUM LOON

Volg hierdie skakel vir meer inligting: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201812/42124gon1401.pdf Let asb daarop dat, indien goedgekeur, dit gewoonlik net vir 12 maande geldig sal wees en beperk sal word tot 90% van die Landbou se R21.69, dus R19.52
Read More

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van *sleutel bepalings (art 9,10,11,125,14,15,16, 17 (2), 18(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Maart 2021 verhoog tot R211 596.30 per jaar (voorheen R205 433.30 pj). Die gemelde bepalings raak hoofsaaklik werksure, reg op oortydbetaling, minimum rusperiodes, nagwerk,…
Read More