News Articles

RIGLYNE HOE OM AANSOEK TE DOEN VIR VRYSTELLING VAN DIE NASIONALE MINIMUM LOON

Volg hierdie skakel vir meer inligting: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201812/42124gon1401.pdf Let asb daarop dat, indien goedgekeur, dit gewoonlik net vir 12 maande geldig sal wees en beperk sal word tot 90% van die Landbou se R21.69, dus R19.52
Read More

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van *sleutel bepalings (art 9,10,11,125,14,15,16, 17 (2), 18(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Maart 2021 verhoog tot R211 596.30 per jaar (voorheen R205 433.30 pj). Die gemelde bepalings raak hoofsaaklik werksure, reg op oortydbetaling, minimum rusperiodes, nagwerk,…
Read More

Nasionale Minimum loon styg 1 Maart 2021

Plaaswerkers se minimum loon styg van 1 Maart na R21.69 per uur (+16.1%). Hier volg die Staatskoerant
Read More

BOMBSHELL FOR RESTAURANTS AND RELATED ESTABLISHMENTS

In the wake of the devastation caused by Covid-19, fast food outlets, restaurants and caterers across the country are being dealt yet another blow. Read more… Restaurants
Read More

New Minimum Wage Proposal

MAIL & GUARDIAN 6 December 2020 The new proposed minimum wage could see more equitable pay for South Africa’s most vulnerable workers. The National Minimum Wage Commission has recommended that the earnings of the lowest-paid labourers — farm and domestic workers — be brought into line with that of other workers. According to the review report, most commissioners recommend that the…
Read More

South African government media statement: Coronavirus Covid-19 Alert level 1

13 November 2020 Alert level 1 Most normal activity can resume, with precautions and health guidelines followed at all times. Population prepared for an increase in alert levels if necessary. Disaster Management Act: Regulations: Alert level 1 during Coronavirus Covid-19 lockdown The following is an extraction from the orginal gazetted Alert Level 1 regulations (Gazette 43725…
Read More