Frequently Asked Questions

Kennisgewing

Alhoewel HopkinsCoetzee alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die inligting te verseker, is dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.

Hierdie is slegs menings, en kan nie as regsadvies beskou word nie.

HopkinsCoetzee is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat die gebruiker mag ly of aangaan as gevolg van sy/haar toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op die webwerf nie.