Schedule

All | De Doorns | Grabouw | Online | Paarl | Piketberg | Robertson | Swellendam

Programme Presentation Date Details
Dissipline in die Werksplek & Dissiplinêre Verhore en Prosedures Afrikaans 4 & 5 Mei 2022   La Concorde, Paarl, 09h00-16h00 (Beide dae)
Praktiese Menslike Hulpbronbestuur Afrikaans 18 Mei 2022 La Concorde, Paarl, 09h00 - 13h30
Hantering van Personeelvermindering Afrikaans/Engels 31 Mei 2022 ZOOM, 09h00 - 12h00
Arbeidswetgewing 8 & 9 Junie 2022 La Concorde, Paarl, 09h00-16h00 (Beide dae)
Finansies vir die Nie-Finansiele Persoon Afrikaans   14 Junie 2022 La Concorde, Paarl 09h00 - 16h00
Office Administration Afrikaans/Engels Datum sal nog bevestig word (Laaste week van Junie / begin Julie) La Concorde, Paarl, 09h00 - 16h00