Indiensneming van Buitelandse Burgers

Aangesien daar op die oomblik groot onsekerheid bestaan rondom werkspermitte vir buitelanders, word produsente aangeraai om die Departement van Binnelandse Sake te kontak indien daar enige onduidelikheid bestaan rondom die egtheid en korrektheid van werkspermitte.

Ons verstaan daar is probleme met die skakel van die tolvrye nommer beskikbaar op hul webtuiste, dus voorsien ons hiermee ‘n lys van streeksverteenwoordigers wat u kan kontak. Let ook daar op dat slegs Departement van Indiensneming en Arbeid korporatiewe permitte mag toestaan.

Ons herhinner ook produsente dat alle gedokumenteerde buitelanders vir UIF geregistreer moet word.

Volg hierdie skakel