NUWE KODE SPREEK GEWELD EN TEISTERING IN DIE WERKSPLEK AAN

Dit sal werkgewers baat om hierdie kode, wat sedert 18 Maart 2022, van toepassing is, en die vorige Kode vervang, goed te bestudeer. Ons gaan op 13 April ‘n uur aanlyn-werkswinkel aanbied wat sal insluit ‘n konsep beleid, wat alle werkgewers verplig is om op te stel. Belangrik om ook op te let is dat…

Read More