NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Ons herinner werkgewers daaraan dat die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van sleutelbepalings (art 9, 10, 11, 125, 14, 15, 16, 17(2), 18(3)) van die wet op Basiese Diensvoorwaardes val, deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Julie 2014 verhoog is tot R205 433.30 per jaar (voorheen R193 805 pj)

Read More

GRONDDEBAT GAAN MANK AAN KUNDIGHEID EN REALISME LAND DEBATE LACKS EXPERTISE

“Soos wat ook tydens die debatvoering tydens die begrotingsrede oor
landelike ontwikkeling en grondhervorming hierdie week die geval was, bly
die aanklag dat die huidige groep blanke boere grond gesteel het, lewendig in
verskeie kringe waaronder die EFF” sê Johannes Möller, President van Agri
SA.

Read More

ELGIN FARM WORKERS DESPERATE

The families of 27 permanent workers on the farm Protea outside Elgin say they face an uncertain future because of a deal that is not working out as it was planned.

Read More

SOUTH AFRICAN GOVT RESPONDS TO CBS INTERCEPTION IN EUROPE

South Africa’s Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) says it took an ‘immediate response’ after Dutch authorities intercepted a consignment of fruit infected with citrus black spot (CBS) on Friday.

Read More

WITHDRAWAL OF GENDER EQUITY BILL WELCOMED

The controversial Women Empowerment and Gender Equality Bill, which would have obliged companies to progressively achieve 50% representation for women in the top levels of management, has been withdrawn to allow for further consultation.

Read More

POLITICAL WEEK AHEAD

ALL eyes this week will be on the engineering and metal workers’ strike that is likely to place more pressure on South Africa’s struggling economy.

Read More

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van sleutelbepalings (art 9, 10, 11, 125, 14, 15, 16, 17(2), 18(3)) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Julie 2014 verhoog tot R205 433.30 per jaar (voorheen R193 805 pj).

Read More