Skip to content

Paarl La Concorde,
57 Main Road,
Paarl, 7646

Tel: +27 21 863 0830

Fax: +27 21 863 0906

Archive for July 2014

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Ons herinner werkgewers daaraan dat die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van sleutelbepalings (art 9, 10, 11, 125, 14, 15, 16, 17(2), 18(3)) van die wet op Basiese Diensvoorwaardes val, deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Julie 2014 verhoog is tot R205 433.30 per jaar (voorheen R193 805 pj)

Read More

ELGIN FARM WORKERS DESPERATE

The families of 27 permanent workers on the farm Protea outside Elgin say they face an uncertain future because of a deal that is not working out as it was planned.

Read More

WITHDRAWAL OF GENDER EQUITY BILL WELCOMED

The controversial Women Empowerment and Gender Equality Bill, which would have obliged companies to progressively achieve 50% representation for women in the top levels of management, has been withdrawn to allow for further consultation.

Read More

POLITICAL WEEK AHEAD

ALL eyes this week will be on the engineering and metal workers’ strike that is likely to place more pressure on South Africa’s struggling economy.

Read More

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van sleutelbepalings (art 9, 10, 11, 125, 14, 15, 16, 17(2), 18(3)) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Julie 2014 verhoog tot R205 433.30 per jaar (voorheen R193 805 pj).

Read More
Scroll To Top