BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING WET, 2013 (WET NO. 4 VAN 2013)

Die Inligting Reguleerder het in terme van artikel 114(3) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (No.4 van 2013), bepaal dat           1 Julie 2021 aangewys is as die datum waarop artikel 58(2) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (No.4 van 2013) van toepassing sal…

Read More