BUSINESS DIAGNOSTICS

New diagnostic tool to measure your business drivers that can improve its success. We have developed a diagnostic tool to assist you and your senior team to measure your important business drivers. Metrics and KPI’s are used to drive improvements and help businesses focus their people and resources on what’s important. The diagnostic allows you…

Read More

4 UUR MINIMUM BETALING

4 UUR MINIMUM BETALING Daar bestaan groot verwarring rondom die betaling van ‘n minimum van 4 ure, al word daar minder ure gewerk. Die bepaling geld vir enige dag van die week, dus ook Saterdae en Sondae, al is hierdie dae nie normale werksdae nie. Indien vooraf kennis gegee word en mense meld nie aan…

Read More