INDIENSNEMINGBELASTING- AANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI)

Werkgewers moet asb kennis neem dat hierdie skema met 10 jaar (tot 28 Februarie 2029) verleng is. Diegene wat nog nie hiervan gebruik gemaak het nie, kan dit gerus oorweeg, want seisoenswerkers is ingeluit en dit kan dus ‘n groot verskil maak in u loonsrekening. Besoek gerus SARS se webtuiste vir meer inligting of http://www.sars.gov.za/TaxTypes/PAYE/ETI/Pages/default.aspx

Read More

Hoe produktief is u Agri-besigheid?

Deur ons diagnostiese instrument te gebruik om belangrike drywers te meet kan u besigheid se sukses verbeter. Ons het ‘n diagnostiese instrument ontwikkel om u en u senior span te help om u belangrike besigheids-drywers te meet. Metrieke en KPIs word gebruik om verbeterings te dryf en besighede se mense en hulpbronne te fokus op…

Read More

How productive is your Agri-business?

Using our diagnostic tool to measure your business drivers can improve its success. We have developed a diagnostic tool to assist you and your senior team to measure your important business drivers. Metrics and KPIs are used to drive improvements and help businesses focus their people and resources on what’s important. The diagnostic allows you…

Read More