RIGLYNE HOE OM AANSOEK TE DOEN VIR VRYSTELLING VAN DIE NASIONALE MINIMUM LOON

Volg hierdie skakel vir meer inligting: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201812/42124gon1401.pdf Let asb daarop dat, indien goedgekeur, dit gewoonlik net vir 12 maande geldig sal wees en beperk sal word tot 90% van die Landbou se R21.69, dus R19.52

Read More

NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van *sleutel bepalings (art 9,10,11,125,14,15,16, 17 (2), 18(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Maart 2021 verhoog tot R211 596.30 per jaar (voorheen R205 433.30 pj). Die gemelde bepalings raak hoofsaaklik werksure, reg op oortydbetaling, minimum rusperiodes, nagwerk,…

Read More