NASIONALE MINIMUMLOON

Ons ontvang steeds navrae oor wanneer die NML aangepas gaan word.

Die Kommissie wat daaroor moet besluit sou in November vergader het, maar hierdie vergadering is uitgestel tot Januarie 2020, aangesien daar nie ‘n kworum was nie.

Wat egter belangrik is om op te let, is die volgende:

  • Die kommissie se aanbeveling moet aan die Minister voorgelê word vir goedkeuring en werkgewers moet 30 dae kennis kry; dus is 1 Maart 2020 die vroegste datum vir implimentering
  • Indien inflasie in berekening gebring word kan dit wees dat die verhoging slegs 3.7% sal wees
  • Wetgewing maak voorsiening vir ‘n terugdatering, so dit mag terugwerkend vanaf 1 Januarie 2020 van toepassing wees

Werkgewers moet dus self besluit of hulle reeds ‘n 3.7% verhoging (na R18.67) gaan toestaan op 1 Januarie, of gaan wag totdat die werklike verhoging bekend is.

Ons hou u op hoogte.

(Brond: Bosbou SA)