Siza is positief oor veranderinge

SIZA, die volhoubare etiese handelsinisiatief van Suid Afrika het ‘n moeilike jaar agter die rug, maar hierdie uitdagende tyd het ‘n geleentheid geskep vir self-ondersoek, debat en die herbevestiging van sleutelbeginsels. Die SIZA inisiatief het uit hierdie proses as ′n sterker, beter en ′n meer opwindende inisiatief ooit, na vore getree.

Dit is om hierdie rede dat afgevaardigde verteenwoordiges bymekaar gekom het om verskille uit te sorteer en ′n gemeenskaplike pad vorentoe te vind. Vorige foute is erken en ′n reeks korrektiewe aksies is op besluit en ingestel om ′n pro-aktiewe fondasie te lê. Gedurende ‘n werkswinkel het rolspelers hulle verbondenheid en betrokkentheid weereens bevestig om tyd en hulpbronne beskikbaar te stel sodat daar voortgegaan kan word om SIZA die wêreldklas sisteem te maak wat almal voorsien dit gaan wees.