VINPRO SE REEKS WINGERD-OPLEIDING VIR WERKERS

Neem asseblief kennis van hierdie wonderlike geleentheid om in te skryf vir VinPro se reeks wingerdopleiding vir werkers.

Aangeheg is die datumlys met modules en streke waar hierdie een-dag kursusse aangebied sal word teen slegs R200 per werker. Die spesifieke lokale sal later bekend gemaak word.

Neem ook kennis van die volgende:

  • Indien u besluit om 15 werkers of meer vir ‘n module in te skryf, kan ons ‘n pasgemaakte opleidingsessie by u plaas of kelder kom aanbied op ‘n datum wat u sal pas.
  • Voltooi asb. ‘n aparte aansoekvorm vir elke module waarvoor u werkers wil inskryf.
  • Alle inskrywings en navrae kan gerig word aan Mullen Jones (Graham & Rhona Beck Skills Centre), training@skillscentre.co.za, tel. 023 626 1833.
  • Inskrywings sluit ‘n week voor die aanvang van elke kursus.

Moet dit nie misloop nie!

Sien aangehegte dokument.