VOORSPOEDIGE 2015!

Welkom terug aan diegene wat gelukkig genoeg was om met verlof te kon gaan, maar aan almal ‘n baie voorspoedige 2015!

DIENSGELYKHEID

Ons herinner u daaraan dat kwalifiserende werkgewers (werkgewers met meer as 50 werkers, of minder as 50 werkers maar met ‘n omset van meer as R6 miljoen [landbou]) net tot Donderdag 15 Januarie 2015 het om elektroniese Diensgelykheidsverslae (BEE) in te dien.

WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE

Die nuwe Wet op Arbeidverhoudinge is reeds van krag en vereis van werkgewers om onder andere tydelike werknemers wat langer as 3 maande werksaam is, dieselfde diensvoordele te bied, tensy uitsonderings motiveer kan word. Maak dus seker dat u die implikasies van hierdie veranderinge verstaan en u beleid en praktyke aanpas.

2015

Aangeleenthede wat hoog op die regering se agenda sal wees hierdie jaar is die herverdeling van landbougrond, ‘n nasionale minimum loon, uitsettings en toepassing van arbeidswetgewing.

Ofskoon die nuwe minimum loon vir landbou moontlik nie voor Februarie bekendgemaak sal word nie, kan vir begrotingsdoeleindes gewerk word op sowat R13.33 per uur.

Ons onderneem om u gereeld op hoogte te hou van enige aangeleentheid wat u in hierdie verband mag raak en vertrou 2015 sal vreedsaam en voorspoedig verloop.

Kontak ons gerus vir enige hulp of raad.

Beste wense.

Die HopkinsCalvert Span